Koret

Christianskirkens Drenge- & Mandskor

Menighedsrådet i Christianskirken skulle i 1965 finde en afløser for organist Axel Vestergaard, som rejse til nye udfordringer i  Vejle. I stillingsopslaget var der indføjet et ønske om, at udvikle kirkens musikalske virke i kormæssigt henseende.


Organist Poul Johansen fra Grindsted Kirke søgte og fik stillingen som organist i Christianskirken. Han havde erfaringer med drengekoret i Grindsted Kirke, og havde desuden visioner om at oprette et drengekor i Christianskirken.


Så fredag den 14. februar 1966 fandt den første korprøve sted i ét af siderummene i den gamle Christianskirke (der hvor der i dag er konfirmandundervisning og korrum). Og dermed var Christianskirkens Drenge- & Mandskor blevet stiftet. Koret gik dog under navnet Christianskirkens Drengekor indtil en gang i 1990´erne.


Christianskirkens Drenge- & Mandskor består i dag af ca. 40 korsangere og en tilhørende korskole med omkring 15 drenge. Koret er opbygget efter det engelske forbillede med 4 stemmer: sopraner, alter (kontatenorer), tenorer og basser.


Koret synger et bredt repertoire med hovedvægt på det klassiske musik.


Christianskirkens Drenge- & Mandskor har samarbejdet med  mange andre kor i korets levetid, heraf bl.a. Trinitatis Pigekor fra Fredericia,  Sct. Johannes Kirkes Drengekor fra Vejle, Skt. Clemens  Drengekor fra Aarhus, Syngedrengene fra Assens, Sorø Drengekor og  Treenighedskirkens Drengekor fra Esbjerg.


Koret medvirker primært ved Christianskirkens kirkelige handlinger, heraf gudstjenester, højmesser, konfirmationer, bryllupper og bisættelser.  Derudover deltager koret i Christianskirkens egen julekoncert og også til andre arrangementer i Christianskirken. Koret deltager også  i koncerter rundt omkring i Danmark.


Christianskirkens Drenge- & Mandskor har også deltaget ved andre musikalske opførelser, bl.a. Pink Floyd´s The Wall i Fredericia og The Beatles Event på Fredericia Teater.


Koret  tager ca. hvert 2. år på udlandsturné, og koret har indtil videre været i England, Holland, Tyskland, Frankrig, Sverige, Norge, Polen, Skotland, Tjekkiet, Finland, Letland, Island, Ungarn, Rusland og Italien.


Christianskirkens Drenge- & Mandskor har indspillet en række LP´er, og CD´er i årenes løb og har også deltaget i både "Før søndagen" og "DR-kirken" på DR1 samt Radiogudstjenester på DR P1. Desuden har koret deltaget  i højmessen  i Christanskirken, hvor Bjørn Nørgaards kunstværk "Du skal elske din fjende" blev  indviet. Ved højmessen deltog HM Dronning Margrethe II og HKH Prinsgemal Henrik.

Copyright © 2022 Christianskirkens Drenge- & Mandskor